ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ - ΑΝΕΓΕΡΣΕΙΣ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΠΑΛΛΗΝΗ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ

MENU

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ Ε. Α.

 • ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
 • Παπαγιώτας Τεχνική Εταιρεία |  Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Τι είναι το Π.Ε.Α.

 

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι ένα αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου ή τμήματος αυτού. Με το Π.Ε.Α το κάθε κτίριο (ή τμήμα αυτού) κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες, από Α+ έως Η) ενώ ο Επιθεωρητής καταγράφει και κάνει συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ( ή τμήματος αυτού).

 

Πότε απαιτείται?

 • Με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ανακαινιζόμενου κτιρίου.
 • Για την αγορά ή πώληση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου, ανεξαρτήτου εμβαδού.
 • Για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου ανεξαρτήτου εμβαδού.
 • Για τη προβολή του ακινήτου σε όλες τις αγγελίες/διαφημίσεις για πώληση ή ενοικίαση.
 • Για την ένταξη ενιαίου ή τμήματος κτιρίου κατοικίας στο πρόγραμμα ''Εξοικονόμηση κατ' οίκον''.

Ποιά κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης Π.Ε.Α;

Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για τις εξής περιπτώσεις:

σε κτίρια με χρήση: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων.

 

Είναι δυνατό να πωληθεί ένα ημιτελές κτίριο, χωρίς την έκδοση του Π.Ε.Α;

Στην περίπτωση πώλησης ακινήτου (ενιαίου ή τμήματος) για το οποίο δεν έχει αρχίσει η κατασκευή του ή έχει αρχίσει μεν, αλλά είναι ημιτελής, μπορεί να καταρτιστεί η συμβολαιογραφική πράξη αγοραπωλησίας και η μετεγγραφή του στο υποθηκοφυλακείο χωρίς την έκδοση Π.Ε.Α. Ωστόσο, η έκδοση Π.Ε.Α απαιτείται με την αποπεράτωση της κατασκευής του κτιρίου, το οποίο παραδίδεται στον αγοραστή με «υλική» πράξη παράδοσης – παραλαβής Π.Ε.Α, η οποία δηλώνεται από τους συμβαλλόμενους ενώπιον συμβολαιογράφου και συντάσσεται και υπογράφεται σχετική πράξη.

 

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης :

Για κτίρια με οικοδομική άδεια πριν το 1983 (14/3/1983):

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ., Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
 2. Τίτλοι Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
 3. Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
 4. Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 5. Τοπογραφικό Διάγραμμα/ Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 6. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
 7. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (για κτίρια πολυκατοικιών)
 8. Λογαριασμός ΔΕΗ (εάν υπάρχει)
 9.  Μελέτη Θερμομόνωσης (αν η άδεια του κτιρίου είναι μετά το 1979)

 

– Για κτίρια με οικοδομική άδεια μετά το 1983 :

 1. Στοιχεία ιδιοκτήτη (ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΔΤ, Διεύθυνση, Τηλέφωνο)
 2. Τίτλοι Ιδιοκτησίας (Συμβόλαιο ή Σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας)
 3. Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση)
 4. Άδεια οικοδομής (εκτός αν είναι πριν τις 14/3/1983)
 5.  Κάτοψη του χώρου που θα επιθεωρηθεί
 6. Τοπογραφικό Διάγραμμα/ Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)
 7. Φύλλο συντήρησης λέβητα (εάν υπάρχει)
 8. Πίνακας Κατανομής Δαπανών (κτίρια πολυκατοικιών)
 9. Λογαριασμός ΔΕΗ (εάν υπάρχει)
 10.  Μελέτη Θερμομόνωσης (χρειάζονται οι 10 πρώτες σελίδες του εντύπου)

Copyright © 2019 - ΠΑΠΑΓΙΩΤΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΕ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRAINART® WEB SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ - ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
WEB DESIGN & DEVELOPMENT BRAINART® WEB SOLUTIONS